In de 19de eeuw stond op het kerkplein van Voortkapel een school van 9 meter bij 6,30m en 2,28m hoog. De dakbedekking bestond alleen uit stro en de achtermuur was van leem. Naast de school stond een werkmanswoning waarin de onderwijzer woonde. Vanaf 1854 tot 1887 kwam er één lokaal bij.

In 1877 - 1878 werd de huidige Polyvalente Zaal in de Stijn Streuvelsstraat gebouwd. De school bestond enkel uit één klaslokaal. In 1886 werd het enige klaslokaal door een houten schot in twee gesplitst.

 

Tot 1915 was er in Voortkapel enkel een gemengde gemeenteschool. Er waren slechts twee leerkrachten. Door de wet op de leerplicht groeide de schoolbevolking sterk aan. Met gevolg dat het schoolgebouw veel te klein werd. De leerlingen konden niet meer in de bestaande klasjes en zo ontstond de noodklas in de Ter Voortstraat. Later volgde de bewaarklas in de Trapstraat. De eigenaars van deze huizen bleven tijdens de eerste wereldoorlog aan het front. De zusters woonden in een huis op Ter Voort.

  • Na de oorlog begon men met het bouwen van een nieuwe school in de Kloosterstraat. Die school was eigendom van de zusters van Huldenberg. In 1923 waren de eerste 4 klassen klaar. Vanaf nu was het onderwijs voor jongens en meisjes gescheiden.
  • Ondertussen werd in 1927 de scheidingsmuur uit het oude gebouw in de Stijn Streuvelsstraat verwijderd en werden er bovendien twee nieuwe klassen bijgebouwd. Kortom, dit was de eerste echte jongensschool van Voortkapel.
  • In 1954 startte men ook de bouw van een kleuterschool tegenover het klooster in de Kloosterstraat. De "bewaarschool" was immers te klein geworden voor al die kleuters. In 1955 was er veel volk op de been in Voortkapel. De nieuwe jongensschool werd ingewijd. Het geheel bestond uit vier klassen, een bureel voor het schoolhoofd, een plaats voor medisch onderzoek, een bibliotheek en een ingericht werkhuis. Van de oude school werd een feestzaal gemaakt, die ook dienst deed (en doet) als turnzaal. Ook was er nog een plaats voor douches waar de jongens iedere week een stortbad namen, wat door de moeders op prijs werd gesteld. De kinderen kregen er een nieuwe grote speelplaats en een serre bij.

In 1977 werden de meisjes- en jongensschool gefusioneerd. Nu hebben we dus weer een gemengde gemeentelijke basisschool.

In 1998 werd een geheel nieuw gebouw opgetrokken. Dit omvat twee grote klassen, een nieuwe refter met ingerichte keuken, twee ruime burelen, een leraarskamer en een kopieerlokaal. Het "oude" gebouw werd gerenoveerd terwijl de zolder omgevormd werd tot een leuk knutsellokaal.

In 2008 ondergingen de gebouwen een grondige renovatie. Zo werden ramen en deuren, het sanitair en de elektriciteit in de beide vestigingsplaatsen vernieuwd. De kleuterschool kreeg een mooie aangepaste speelplaats.

 

 

 

 

 

 

De historiek van onze school werd ontleend aan het eindwerk van Hanne Van Eynde waarvoor onze dank.
Go to top