Uurregeling

 maandag:

voormiddag:   8.50u.      12.00 u.                                              
namiddag:     13.00u.      15.45u.

dinsdag, donderdag en vrijdag:

voormiddag:  8.50 u. tot 12.00 u.
namiddag:   13.00 u. tot 15.20 u

woensdag:
voormiddag: 8.50 u. tot 12.00 u.
namiddag:              vrij

’s Morgens opent de poort om 08.35 u. Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45 u. voor de leerlingen die thuis gaan eten.

Gelieve je kinderen op tijd te brengen!

Dit is tussen 08.35u. en 08.45u. Een kleuter die binnenkomt als de les begonnen is, stoort de ganse klas.

Instapdagen kleuterschool - kijkdagen!!

Alle kleuters die twee jaar en half zijn komen in aanmerking voor de kleuterschool. In uw belang en in het belang van het kind, stuur deze kleuters zoveel mogelijk naar de kleuterschool. Kleuters mogen, ten vroegste op de dag dat ze twee jaar en half worden, in de kleuterschool ingeschreven worden. Slechts wanneer ze twee jaar en half zijn, mogen ze voor de eerste maal naar school komen. Dit kan echter enkel op één van de zeven instapdagen:

 • Voor het schooljaar 2016-2017

  • Kinderen geboren t.e.m. komen na….. dus vanaf… kijkdag
   01/03/14 Zomervakantie 01/09/16 vrijdag 10 juni '16
   07/05/14 Herfstvakantie 07/11/16 donderdag 6 oktober '16
   09/07/14 Kerstvakantie 09/01/17 donderdag 12 januari '17
   01/08/14 Instap 1 februari 01/02/17  
   06/09/14 Krokusvakantie 06/03/17 donderdag 9 maart '17
   18/10/14 Paasvakantie 18/04/17  
   29/11/14 Hemelvaart 29/05/17  

  Ook de kleuters die geboren zijn tussen 29/11/2014 en 31/12/2014 en pas instappen op 1 september 2017 kunnen best al inschrijven.                                                                                                            Kijkdag 15 juni 2017

  Vanaf 20 maart 2017 kan ingeschreven worden voor het schooljaar 2017-2018.

  Als op onze school al een broertje of zusje is ingeschreven, 
  kan je al inschrijven vanaf 6 maart 2017. (voorrangsregeling)

Op onze kijkdagen kan je, tussen 10u30 en 12u, kennismaken met de juffen en de klasjes. Kom gerust langs op de kijkdag die voor jou het best past! Wanneer je vooraf een seintje geeft kunnen we ook zorgen voor koffie, een koekje en de nodige documenten. Breng die dag zeker de SIS-kaart van je kind mee.

Van 12u tot 13u kan je een kijkje nemen in de kinderopvang. Je kan er dan de nodige informatie verkrijgen over de buitenschoolse opvang.

De Kinderclub

Tijdens het schooljaar is er voor kleuters en lagere schoolkinderen voor- en naschoolse kinderopvang op Fuldaplain 5 - 014 26 51 48. De opvang is voorzien ‘s morgens vanaf 07.00u. en naschools van 15.30u. tot 18.00u. Alle kinderen worden ‘s morgens naar school en ‘s avonds naar de Kinderclub begeleid.

Tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie is de Kinderclub open van 07.00 tot 18.00u. Kapoenen (kleuters) worden opgevangen in de locatie Tongerlo, Meulemanslaan 10 - 014 54 99 89 en de Gabbers (lagereschoolkinderen) kunnen terecht in de locatie Centrum, Verlorenkost 7 - 014 54 88 89.

In de zomervakantie kunnen Kapoenen terecht in de Kinderclub Tongerlo. Gabbers kunnen terecht bij de gemeentelijke speelpleinwerking in Daltonschool het Leerlabo van 09.00u tot 16.00u. Kinderen die buiten de openingsuren van de speelpleinwerking opvang nodig hebben, kunnen van 07.00 tot 09.00 en van 16.00u tot 18.00u terecht bij de begeleiders van de Kinderclub op dezelfde locatie.

Tijdens de woensdagnamiddagopvang en de pedagogische studiedagen van de scholen gaan alle kinderen naar de kinderclub van Tongerlo.

Voor uw kind de eerste keer naar de Kinderclub komt, moet je eerst inschrijven. Gelieve de infobrochure van de “Kinderclub"  of de gemeentelijke website: www.westerlo.be/leren en werken/Kinderclub te raadplegen. Je kan ook steeds contact opnemen met de verantwoordelijken: Greet Maes en Mieke Vanhoof op het nummer 014 53 94 20 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer details betreffende de speelpleinwerking kan je terecht bij de jeugddienst op het nummer 014 53 92 09 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afwezigheden

Als een leerplichtig kind ziek is moeten de ouders de school verwittigen door een telefoontje of eigenhandig geschreven briefje in de school te bezorgen of met een ander kind mee te geven, liefst dezelfde dag nog. Zo weten we waar je kind is. Een doktersbriefje is alleen noodzakelijk bij een langere afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen of bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar). Anders volstaat een handgeschreven briefje.

Ongeval

Bij een schoolongeval betaalt de schoolverzekering dat deel dat niet door de mutualiteit gedragen wordt. Voor ongevallen overkomen van en naar de school wordt eveneens de lichamelijke schade vergoed.
Werkwijze bij een ongeval: De leerling of de ouders krijgen of vragen een ongevallenformulier en laten dit door de behandelende geneesheer invullen. Dit ingevuld formulier brengen ze ONMIDDELLIJK terug naar de school. Er wordt aan de ouders een brief bezorgt met de contact gegevens van de verzekeringsmaatschappij in. Na de genezing gaan de ouders met de dokters- en apothekersbriefjes naar de mutualiteit en krijgen daar een deel terugbetaald. De mutualiteit vult een afrekening in waarop het terugbetaalde deel vermeld staat alsook het bedrag dat de verzekering dient te betalen. Deze afrekening wordt ZELF naar de verzekering verzonden. Deze betaalt het resterende bedrag terug.

 
Go to top